Start bouw in het vizier

Er is gestart met het bouwrijp maken van het terrein zodat we binnenkort kunnen te starten met het aanbrengen van de bronnen voor de WKO installatie.

Aansluitend wordt het heiwerk uitgevoerd en zijn we officieel met de bouw gestart.